KOMPUTEROWE BIURO RACHUNKOWE
Strona główna biura
Jak do nas trafić?
Poznaj nasze biuro rachunkowe.
Oferta biura rachunkowego
Strona glowna biura rachunkowego
OFERTA

Biuro Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych
i średnich firm. Prowadzimy przy użyciu techniki
komputerowej rozliczenia w formie:
 • ksiąg handlowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • karty podatkowej

Zakres obsługi księgowej obejmuje:
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych dla firm oraz osób prywatnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.


Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:
 • prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • pełna dokumentacja ZUS - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Rejestracja działalności gospodarczej:
 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne
 • spółki osobowe

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć w ramach zawartej umowy na pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej.CENNIK

Ceny Naszych usług zależą od wielu czynników m.in.:
 • rodzaju ewidencji księgowych i formy opodatkowania;
 • ilości dokumentów księgowych;
 • ilości pracowników i zleceniobiorców;
 • rodzaju i specyfiki działalności firmy.
Ceny ustalane są indywidualnie z klientem w formie negocjacji.


Ceny usług podstawowych:

Za podstawowe usługi księgowe, obejmujące m.in. rozliczenie właścicieli w przedziale do 20 dokumentów księgowych pobieramy wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 • 150 zł* za uproszczone ewidencje księgowe;
 • 200 zł* za podatkową księgę przychodów i rozchodów;
 • 600 zł* za księgi handlowe;
 • 50 zł* za obsługę kadrowo-płacową jednego pracownika;
 • 30 zł* za obsługę płacową jednego pracownika lub zleceniobiorcy.

Ceny wybranych usług dodatkowych:
 • 40 zł* za rozliczenie roczne;
 • od 100 zł* za sporządzenie wniosku o zwrot różnicy podatku VAT z tytułu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 • 300 zł* za usługi kadrowo-płacowe (do 10 pracowników).

Ponadto:
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć na pomoc w procesie rejestracji podmiotu (w ramach umowy);
 • osoby tworzące regulaminy pracy i płacy mogą liczyć na pomoc w ich sporządzeniu (za niewielką opłatą);
 • nasi klienci polecający nas swoim znajomym mogą liczyć na rabat w opłacie za dany okres.


* ceny netto.
Strona główna  
Usługi i cennik
Nasze biuro
Kontakt i mapa
Polecamy linki

 Nadma k/Warszawy
  tel/fax: (22) 762-24-24
  email: biuro@mojepodatki.info